Договір публічної оферти

«ZALIV NATURE & SPA RESORT»

 

Загальні положення

1.1 Справжня оферта, є офіційною пропозицією інтернет-магазину (ресторану) «ZALIV NATURE & SPA RESORT», надалі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, надалі за текстом — «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://zaliv.site/ (надалі — «Інтернет-сайт»).

1.2 Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1 У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

* «товар» — страви, напої та супровідна одноразова тара;

* «Інтернет-магазин» — відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину.

* «Продавець» — компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» — фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» — вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення та проведенні оплати.

Предмет Договору

3.1 Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:

— добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

— самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

— оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

— обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1 Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний в наявності.

4.2 Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3 При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4 За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення
Безготівковим переказом коштів на карту за допомогою платіжної системи LiqPay

5.1 Оплата здійснюється за фактом оформлення та підтвердження замовлення товару Покупцем на сайті за допомогою платіжної системи LiqPay.

5.2 При не надходженні грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1 Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до адреси, вказаної Покупцем при оформленні замовлення на сайті або за телефоном, службою таксі.

6.2 Разом із замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.

Права та обов’язки сторін:

7.1 Продавець має право:

— в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2 Покупець зобов’язаний:

— своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3 Покупець має право:

— оформити замовлення в Інтернет-магазині;

— оформити електронний договір;

— вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2 Продавець не несе відповідальності за:

— змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

— за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

— за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;

— за затримку і перебої в наданні Послуг (обробці замовлення і доставці товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

— за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

— за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів — IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3 Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувала інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності.

8.4 У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5 Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1 Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://zaliv.site/

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів і послуг через Інтернет.

9.3 Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4 Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення\послуги означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5 Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6 Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7 Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою опрацювання замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Термін дії договору

10.1 Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

10.2 До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

10.3 Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Забронировать
Nature & SPA Resort